Zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 22.08.2017r.

Dotyczy: opracowanie metody otrzymywania nano- i mikrocząstek złota i srebra

Zapytanie-ofertowe_proszki

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 22.08.2017r.

Dotyczy: opracowanie receptury farby na potrzeby przemysłu ceramicznego

Zapytanie-ofertowe_farba